Construcții

Lucrările realizate din 2005 în domeniul construcțiilor civile și industriale ne recomandă ca fiind un partener de încredere.


SIMA GROUP oferă servicii de antreprenoriat în construcții pentru următoarele tipuri: construcții industriale (hale – structuri metalice, din beton armat sau mixte, pentru producție sau pentru depozitare; centre de logistică; sedii de firme – cu sau fără spații de producție; showroom-uri); construcții civile (școli; săli de sport; magazine; supermarketuri; clădiri de birouri; blocuri de locuințe; case; locuințe familiale); construcții agricole (hale zootehnice; hale de producție agricolă; hale de depozitare produse agricole) și construcții speciale.

Construcții civile și industriale – Executăm toată gama de construcții civile și industriale: clădiri rezidențiale (case de locuit), spații de birouri, hale industriale, spații de depozitare, etc. Pornind de la structura de rezistență, închideri și compartimentări, utilități și până la finisajele interioare și exterioare, lucrările beneficiază de o calitate ridicată a materialelor utilizate precum și de o înaltă calificare a personalului.


Izolațiile civile și industriale reprezintă în mare parte aplicații de ultimă generație în domeniu. Produsele oferite acoperă în mare parte domenii ca termo și fonoizolațiile, hidroizolațiile precum și izolațiile tehnologice, fiind reprezentative pentru mărci de renume în domeniul construcțiilor și în special al izolațiilor în construcții.


Instalații - Calitatea lucrărilor de instalații executate este adaptată cerințelor beneficiarului și tehnologiilor moderne de execuție în instalații, combinate cu utilizarea unor echipamente performante.


Instalații termice - Vă oferim o gamă largă de soluții pentru realizarea sistemelor de încălzire centrală ce includ atât sistemul clasic bitubular cu țeavă neagră cât și sistemul de încălzire cu țeavă din polipropilenă alufoliată sau țeavă din cupru, respectiv montarea, comercializarea de cazane, boilere, schimbătoare pentru prepararea apei calde menajeră. De asemenea executăm încălziri prin pardoseală, prin pereți și plafoane.

Instalatii sanitare

Vă oferim o gama largă de produse și servicii asociate instalațiilor sanitare printre care enumerăm:
- montaj (instalații, utilaje și echipamente);
- punere în funcțiune;
- procurare materiale, utilaje și echipamente;
- reparații și modernizări;
- service în perioada de garanție și postgaranție;
- asistență tehnică;
- proiectare;
- școlarizarea personalului de exploatare pentru următoarele tipuri de instalații: rețele exterioare alimentare apă , rețele exterioare canalizare apă menajeră și pluvială, rețele exterioare alimentare apă incendiu, stații pompare.


Restaurări, renovări și consolidări - Multe din clădirile existente necesită reparații curente, schimbarea destinației construcției prin reabilitare precum și consolidarea acestora. Executăm acest gen de lucrări folosind pe lângă metodele clasice și tehnologii și metode noi cum ar fi: consolidări cu grile polimerice, mortare și materiale speciale, etc.