Politica grupului

POLITICA MANAGERIALĂ REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU ȘI SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

S.C. SIMA GROUP S.R.L. este o organizație operativă, integră, deschisă spre noi tehnologii, orientată către client, având ca domeniu de activitate: construcții civile, industriale, consultanță și distribuție.


Principiile de bază ale organizației noastre sunt:

- Asigurarea și garantarea calității serviciilor / produselor furnizate de către organizație având la bază cerințele clienților și ale prevederilor legale în vigoare;

- Îbunătățirea continuă asociată satisfacerii necesităților și așteptărilor clienților precum și a altor părți interesate;

- Măsurarea, monitorizarea și evaluarea calităților serviciilor / produselor;

- Abordarea relațiilor cu furnizorii într-un mod avantajos pentru părțile implicate; identificarea și eliminarea cauzelor ce duc la neconformități, reducând astfel costurile noncalității;

- Instruirea permanentă a personalului și motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional;

- Formularea și planificarea atingerii obiectivelor generale și specifice pentru anul în curs, axate pe direcții de dezvoltare ale organizației.

- Evaluarea continuă, ținerea sub control a aspectelor de mediu semnificative și identificarea măsurilor de îmbunătățire la nivelul societății;

- Îmbunătățirea gestiunii deșeurilor la nivelul organizației prin colectarea, sortarea și valorificarea acestora pe categorii;

- Evaluarea sistematică a riscurilor de accidente și elaborarea măsurilor adecvate de prevenire;

- Instruirea și sensibilizarea personalului pentru atingerea obiectivelor calității, mediului și de OHSAS;

- Prevenirea riscurilor posibile și a situațiilor de urgență.


Pentru respectarea principiilor de bază și atingerea obiectivelor stabilite eu, Marius SIMA, mă angajez să:

- Asigur resursele necesare pentru funcționarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a SMI;

- Asigur conformitatea cu legislația și reglementările aplicabile în vigoare;

-  Asigur un mediu propice comunicării între toți angajații și părțile interesate;

- Comunic politica întregului personal în vederea conștientizării acestora cu privire la obligațiile fiecăruia referitor la SMI.